לזכרה של מיא ליטוינסקי

מיא ליטוינסקי
מיא ליטוינסקי