מכבי - גלריה

הועדה לארועי חנוכה:לודויג להרפרוינד, העיתונאי אלכסנדר אלקסנדרוני והפעילות

קלצקין ומנשקה שהנעימו במסיבה

נבחרת הכדורגל

ועדת המכביה