מרוץ הלפיד - גלריה

לודויג נואם בתל אביב עם רוקח מול בית הכנסת הגדול

הלפיד הובא למעונו של הנשיא ויצמן ברחובות

מרוץ הלפיד הראשון

משמאל לימין: וילקומירסיקי, רוקח, שלוש, אבא ואני