משפחת איסרליש - תמונות

משפחת איסרליש - חוץ מלודויג, אשתו וביתו - כולם ניספו בשואה

עובדי בית החרושת לסיגריות של אובסיי איסרליש

מימין לשמאל:גרישה ובתיה קרנובסקי, לודויג וסוניה להרפרוינד ומקס תמרי

אמא במרכז ומשפחות קרנובסקי וטייטלבוים - תמרי

הבית ברחובות של אחותו של אבא -גינה ליטואר

מרטין איסרליש