שורשים גלריה

סלומאה להרפרוינד לבית ארליך, אשתו הראשונה של בנימין זאב ואם ילדיו

בנימין זאב להרפרוינד

סבתא רגינה לבית שטרן, אשתו השניה של בנימין זאב ומגדלת ילדיו

ארבעת הבנים לבית להרפרוינד : יוזף, צילי, לודויג, מישל

לודויג להרפרוינד