תמונות מבית הקברות

הכניסה לבית הקברות היהודי הישן של לייפציג

סלומאה - אשתו הראשונה אם כל ילדיו

בנימין זאב להרפורינד קבור בין שתי נשותיו ההקדשה על המצבה נכתה על ידי ש"י עגנון ידיד המשפחה

מיכאל להרפרוינד אחיו של לודויג

רגינה אשתו השניה שגידלה את את כל ילדיו

בנימין ספרן ליד קבר סבו

מיא (סלומאה) ליד קבר סבתא